banner image
PROPERTY FUND FOR LIVING

Zhodnoťte Váš kapitál v nedostatkových Alzheimer centrech a investujte do důstojné péče o seniory.

CHCI VĚDĚT VÍCE

PFFL

Jsme fondem kvalifikovaných investorů se zaměřením na investice do výstavby a nákupu vysoce nedostatkových Alzheimer center, která dlouhodobě pronajímáme. Výsledkem jsou stabilní výnosy odolávající výkyvům trhu.

Výkonnost fondu k 31.12.2023

Poslední 3 měsíce

1,25 %

Posledních 6 měsíců

4,37 %

Posledních 12 měsíců

9,48 %

Rok 2023

9,49 %

Od založení

23,99 %

Aktiva fondu

302 mil. Kč

NAŠE PROJEKTY

Aktuálně připravujeme projekty v tržní hodnotě 1,7 mld. Kč!

middle-banner image
POTENCIÁL

Ekonomické perpetuum mobile

Obrovský převis poptávky, chronický nedostatek lůžek, plné pořadníky a pasivita ze strany veřejného zadavatele. Řešení této rovnice je v našich rukou.

ALZHEIMER CENTRA

Proč investovat do alzheimer center?

middle-banner image
PFFL FOND

Mise fondu

PFFL

V čem jsou naše centra unikátní?

Moderní a úsporné domovy pro seniory šetrné k životnímu prostředí.

Provozem ověřená, unifikovaná řešení s minimalizací rizik.

Realizace pouze ve strategických lokalitách krajských a okresních měst.

Funkční, bezpečné a důstojné domovy pro seniory s kapacitou 120+ lůžek.

Zaměření na ekonomickou, provozní, personální a užitnou efektivitu.

Specializace na DZR nebo-li Alzheimer centra a jiné formy stařecké demence.

Budujeme cenově dostupná řešení (doplatek v průměru 5 - 15 000 Kč).

Společenský dopad a rozvoj sociální infrastruktury v regionech.

middle-banner image
PFFL FOND

OČEKÁVANÝ VÝNOS 2024

Očekávaný výnos pro investory v roce 2024 předpokládáme ve výši 8,5 - 9,5 %.

Klíčové osobnosti fondu

Martin Fojtík

Martin se na trhu s nemovitostmi pohybuje více jak 15 let. Většinu profesního života působil na vedoucích pozicích. Ve fondu má na starosti jeho kompletní řízení. Vybírá vhodné projekty a odpovídá za strategii fondu.

CEO

Martin Fojtík

Karel Videcký

Karel má více než 8 let zkušeností v oblasti fundraisingu, financování projektů a marketingových strategií. Měl na starosti vztahy s investory z České republiky, San Francisca a Hamburku.

Business Development

Karel Videcký

Jana Petrová

Její expertiza v oblasti finančního řízení sahá až do roku 2007. Od roku 2018 působí na řídících pozicích ve finančních a personálních odděleních.

Head of Finance

Jana Petrová

Dominika Trubková

Dominika se věnuje marketingu více jak 5 let. Od roku 2020 je její hlavní specializací developerský sektor se zaměřením na kompletní marketingové aktivity projektů, corporate brand management a PR.

Marketing

Dominika Trubková

second-banner image
PFFL

PFFL v médiích

Rizikovost investice

Ve statutu Property Fund for Living SICAV a.s., resp. podfondu Property Fund for Living I. Podfond, je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu Property Fund for Living I. Podfond, v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

KONTAKT

Kontaktujte nás pro více informací!

Máte otázky k fondu? Chcete vědět možnosti investování a zhodnocení? Napište nám o nezávaznou schůzku!

KONTAKT

Martin Fojtík (CEO)

Karel Videcký (Business Development)

second-banner image
PFFL

Spolupracující partneři